Tuyển sinh sau đại học

01/08/2017

FBU Xét tuyển vọng bổ sung đợt 2

Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội dành 150 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau: THÔNG BÁO

01/08/2017

Danh sách xét tuyển NVBS (Cập nhật…)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC STT Họ tên Giới tính Ngày sinh XT.001 Vương Quốc Chiêm Nam 26/10/1995 XT.002 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 07/09/1996 XT.003 Mai Thị