Tuyển sinh sau đại học

Danh sách xét tuyển NVBS (Cập nhật…)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
XT.001 Vương Quốc Chiêm Nam 26/10/1995
XT.002 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 07/09/1996
XT.003 Mai Thị Oanh Nữ 07/09/1996
XT.004 Nguyễn Đăng Huy Nam 13/10/1996
XT.005 Lê Bích Phượng Nữ 21/07/1996
XT.006 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ 22/01/1996
XT.007 Phạm Thị Len Nữ 21/11/1996
XT.008 Phùng Minh Tuấn Nam 12/10/1996
XT.009 Nguyễn Hà My Nữ 05/09/1996
XT.010 Đinh Nhật Kiên Nam 18/03/1996
XT.011 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/09/1996
XT.012 Trần Diệu Linh Nữ 29/10/1996
XT.013 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 25/04/1996
XT.014 Lê Bảo Long Nam 27/02/1996
XT.015 Nguyễn Anh Minh Nam 11/07/1995
XT.016 Trần Thị Trang Nữ 08/10/1996
XT.017 Hoàng Như Quỳnh Nữ 19/01/1996
XT.018 Hoàng Mỹ Linh Nữ 15/01/1996
XT.019 Vũ Hà Hồng Vân Nữ 02/07/1996
XT.020 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/09/1996
XT.021 Trần Trọng Anh Nam 23/02/1995
XT.022 Nguyễn Kim Anh Nữ 03/03/1996
XT.023 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 26/12/1996
XT.024 Võ Hoàng Việt Bảo Nam 30/04/1996
XT.025 Phạm Thanh Trang Nữ 23/12/1996
XT.026 Phạm Thị Trang Nữ 24/01/1996
XT.027 Phạm Quang Tiến Nam 05/11/1996
XT.028 Phạm Hương Giang Nữ 18/06/1996
XT.029 Ngọ Thị Thùy Linh Nữ 26/02/1996
XT.030 Trần Quỳnh Chi  Nữ 12/12/1996
XT.031 Bùi Xuân Nhất Nam 01/05/1993
XT.032 Ngô Đức Quý Nam 09/12/1992
XT.033 Nguyễn Viết Thanh Tùng Nam 28/11/1996
XT.034 Bùi Ngọc Lan Phương Nữ 14/04/1996
XT.035 Phạm Phương Minh Nữ 26/11/1996
XT.036 Phạm Thu Hà Nữ 12/12/1996
XT.037 Nguyễn Thị Hoài Anh Nữ 06/04/1996
XT.038 Nguyễn Hoàng Long Nam 26/01/1996
XT.039 Hoàng Quốc Phong Nam 25/05/1996
XT.040 Ngô Thị Thu Hằng Nữ 12/09/1996
XT.041 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/11/1996
XT.042 Công Thị Hồng Mai Nữ 29/10/1996
XT.043 Lê Thị Yến Nữ 19/05/1996
XT.045 Nguyễn Đông Hưng Nam 12/03/1996
XT.044 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 25/06/1996
XT.046 Nguyễn Văn Phú Nam 31/10/1996
XT.047 Lâm Thị Phương Nữ 10/05/1994
XT.048 Nguyễn Thị Thảo Nữ 29/09/1995
XT.049 Hoàng Ngân Giang Nữ 22/12/1996
XT.050 Mai Thị Hồng Nhung Nữ  25/02/1995
XT.051 Nguyễn Thị Thơm Nữ 14/10/1991
XT.052 Lương Thị Hồng Thu Nữ 05/01/1996
XT.053 Phạm Anh Vũ Nam 14/08/1994
XT.055 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 03/11/1996
XT.054 Trần Hoàng Hưng Nam 15/06/1996
XT.056 Phùng Thị Tình Nữ 13/02/1996
XT.057 Lại Thị Phương Thùy Nữ 02/10/1996
XT.058 Dương Việt Trung Nam 13/06/1995
XT.059 Trần Thị Hậu Nữ 09/09/1996
XT.060 Nguyễn Thu Thủy Nữ 13/12/1996
XT.061 Nguyễn Ánh Hồng Nữ 09/07/1994
XT.062 Lương Thị Kim Dung Nữ 23/08/1995
XT.063 Phạm Linh Chi Nữ 02/09/1996
XT.064 Lê Thanh Hà Nam 07/09/1995
XT.065 Nguyễn Phương Anh Nữ 21/06/1996
XT.066 Phan Thị Thương Nữ 25/03/1996
XT.067 Lê Việt Đức  Nam 03/12/1996
XT.068 Trương Bảo Khánh Nam 07/12/1994
XT.069 Doãn Thị Thu Hằng Nữ 16/11/1996
XT.070 Nguyễn Thị Vân Nữ 09/02/1995
XT.071 Vũ Thị Ngọc Linh Nữ 07/02/1996
XT.072 Trần Xuân Đạt Nam 22/02/1996
XT.073 Phạm Thị Thu Hà Nữ 18/12/1996
XT.074 Nguyễn Trường Quân Nam 26/09/1996
XT.075 Thái Quang Anh Nam 13/11/1996
XT.076 Đinh Xuân Chinh Nam 02/04/1996
XT.077 Lã Biên Hòa Nam 06/03/1996
XT.078 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 16/07/1996
XT.079 Đinh Thị Lệ Thủy Nữ 08/03/1996
XT.080 Nguyễn Tuấn Huy Nam 12/11/1996
XT.081 Vũ Quang Kiên Nam 20/08/1995
XT.082 Nguyễn Kim Anh Nữ 03/03/1996
XT.083 Nguyễn Tùng Lâm Nam 09/01/1996
XT.084 Nguyễn Thanh Hương Nữ 30/05/1996
XT.085 Nguyễn Đoàn Thảo Ly Nữ 18/08/1996
XT.086 Nguyễn Thị Hồng Nữ 13/07/1996
XT.087 Đoàn Minh Hằng Nữ 28/11/1996
XT.088 Lê Trí Đoàn Nam 24/06/1995
XT.089 Nguyễn Chính Tuấn Anh Nam 13/07/1996
XT.090 Trần Sỹ Trường Giang Nam 31/01/1996
XT.091 Phạm Việt Hưng Nam 23/10/1995
XT.092 Lê Trung Hiếu Nam 21/03/1996
XT.093 Nguyễn Hồng Ánh Nữ 15/12/1996
XT.094 Trần Ngọc vân Nữ 02/04/1996
XT.095 Đỗ Ngọc Tú Nam 25/12/1996
XT.096 Nguyễn Thị Ánh Nữ 07/08/1996
XT.097 Nguyễn Ngọc Thanh Hằng Nữ 18/10/1996
XT.098 Nguyễn Hoài Anh Nữ 18/08/1996
XT.099 Bùi Thị Hằng Nữ 31/08/1996
XT.100 Lê Thị Khánh Linh Nữ 30/09/1996
XT.101 Lê Vũ Trà My Nữ 15/03/1996
XT.102 Nguyễn Thái Hà Nữ 02/02/1995
XT.103 Lê Thị Hòa Nữ 02/12/1995
XT.104 Lê Trung Hiếu Nam 06/12/1995
XT.105 Phạm Thị Hường Nữ 08/04/1996
XT.106 Vương Thành Trung Nam 09/03/1996
XT.107 Lê Duy Nam Nam 29/08/1996
XT.108 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 06/11/1996
XT.109 Ngô Thị Ánh Hằng Nữ 08/05/1996
XT.110 Lê An Khanh Nữ 17/10/1996
XT.111 Nguyễn văn Tịnh Nam 23/08/1996
XT.112 Lê Văn Quý Nam 02/09/1996
XT.113 Nguyễn Huy Quang Anh Nam 25/05/1996
XT.114 Tạ Ngọc Ánh Nữ 13/05/1996
XT.115 Nguyễn Hoàng Thành Đạt Nam 13/04/1996
XT.116 Nguyễn Thế Hiệp Nam 06/04/1996
XT.117 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 01/04/1996
XT.118 Nguyễn Tuấn Trung Nam 02/01/1996
XT.119 Chu Dạ Tâm Đan Nữ 02/12/1996
XT.120 Lê Thị Thu Thảo Nữ 25/08/1996
XT.121 Nguyễn Ngọc Ly Nữ 29/09/1996
XT.122 Nguyễn Thị Hoàng Giang Nữ 25/08/1996
XT.123 Nguyễn Thị Huyền Nữ 03/03/1996
XT.124 Nguyễn Mai Phương Nữ 30/01/1997
XT.125 Phùng Lê Duy Nam 06/05/1996
XT.126 Vũ Thị Ngọc Lý Nữ 30/04/1996
XT.127 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 08/08/1996
XT.128 Nguyễn Thị Vân Nữ 31/08/1996
XT.129 Doãn Xuân Quỳnh Nữ 15/04/1996
XT.130 Vũ Văn Phùng Nam 16/02/1995
XT.131 Trần Quang Duy Nam 05/03/1996
XT.132 Phạm Thị Hồng Khanh Nữ 18/07/1996
XT.133 Phạm Thị Thúy Hậu Nữ 08/11/1996
XT.134 Phan Trung Thắng Nam 24/07/1996
XT.135 Nguyễn Minh Thảo Nữ 26/07/1996
XT.136 Trần Thị Xuân Mến Nữ 23/09/1996
XT.137 Phạm Văn Chính Nam 29/09/1996
XT.138 Phạm Thanh Long Nam 01/07/1996
XT.139 Nguyễn Văn Thành Nam 10/05/1996
XT.140 Trịnh Thị Quyên Nữ 12/02/1996
XT.141 Phan Thị Bảo Khánh Nữ 25/04/1996
XT.142 Phạm Thị Thu Hà Nữ 10/03/1996
XT.143 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/02/1996
XT.144 Nguyễn Sơn Tùng Nam 06/07/1996
XT.145 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 23/07/1996
XT.146 Nguyễn Trường Giang Nam 11/10/1996
XT.147 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 06/11/1996
XT.148 Nguyễn Thế Hùng Nam 17/03/1996
XT.149 Trần Mỹ Linh Nữ 30/01/1996
XT.150 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nữ 05/09/1996
XT.151 Hoàng Hà Anh Nữ 11/11/1996
XT.152 Nguyễn Minh Huyền Nữ 25/07/1996
XT.153 Lê Việt Hùng Nam 10/10/1995
XT.154 Đỗ Hoàng Vân  Nữ 27/02/1995
XT.155 Đào Thị Thùy Linh Nữ 08/12/1996
XT.156 Nguyễn Anh Thư Nữ 26/12/1996
XT.157 Lương Mạnh Hà Nam 30/10/1995
XT.158 Lường Thị Phương Thảo Nữ 16/17/1996
XT.159 Quách Minh Hiếu Nam 01/09/1996
XT.160 Nguyễn Đình Bằng Thái Nam 15/06/1996
XT.161 Nguyễn Đăng Đức Nam 23/08/1996
XT.162 Dương Danh Hiếu Nam 21/07/1996
XT.163 Trần Thị Kiều Trinh Nữ 17/03/1996
XT.164 Đỗ Minh Giang Nữ 25/03/1996
XT.165 Nguyễn Linh Chi 20/09/1996
XT.166 Vũ Thị Hải  Nữ 18/04/1996
XT.167 Lê Xuân Huynh  Nam  24/12/1996
XT.168 Lương Mai Loan Nữ 17/06/1996
XT.169 Trương Đình Phúc Nam 05/05/1995
XT.170 Lê Hoàng Minh Giang Nữ 29/11/1996
XT.171 Nguyễn Thúy Anh Nữ 04/08/1996
XT.172 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 03/01/1996
XT.173 Nguyễn Tuấn Anh Nam 12/08/1996
XT.174 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 23/07/1996
XT.175 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 16/07/1996
XT.176 Lê Thị Duyến Nữ 21/11/1996
XT.177 Phạm Ngọc Thu Nữ 26/02/1996
XT.178 Hoàng Hà Nữ 11/12/1996
XT.179 Bùi Thị Hợp Nữ 02/01/1996
XT.180 Nguyễn Thị Thúy Vinh Nữ 08/05/1996
XT.181 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 04/01/1996
XT.182 Nguyễn Thế Hùng Nam 21/08/1996
XT.183 Vương Đức Việt Nam 20/08/1996
XT.184 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 01/03/1996
XT.185 Chu Thị Ngọc Ánh Nữ 10/11/1996
XT.186 Mạch Thị Quỳnh Anh Nữ 21/01/1996
XT.187 Lê Ngọc Thiện Nữ 11/12/1996
XT.188 Nguyễn Huyền Trang Nữ 14/06/1996
XT.189 Nguyễn Phương Thảo Nữ 20/05/1996
XT.190 Hồ Công Tuấn Nam 20/08/1995
XT.191 Hoàng Ngọc Anh Nữ 09/09/1996
XT.192 Nguyễn Linh Chi Nữ 29/10/1996
XT.193 Nguyễn Thị Phương Nữ 27/06/1996
XT.194 Lê Văn Giang Nam 02/11/1996
XT.195 Phạm Trung Kiên Nam 05/04/1995
XT.196 Lưu Tiểu Hồng Nữ 15/12/1996
XT.197 Triệu Thị Thu Nữ 23/09/1996
XT.198 Nguyễn Trung Phương Nam 24/01/1996
XT.199 Đào Quỳnh Trang Nữ 22/03/1996
XT.200 Tạ Thanh Tú Nữ 14/07/1996
XT.201 Đỗ Thị Xuân Nữ 04/09/1996
XT.202 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/10/1996
XT.203 Trần Thị Trang Nữ 02/02/1996
XT.204 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 14/01/1996
XT.205 Nguyễn Thu Hiền Nữ 24/01/1996
XT.206 Ngụy Thanh Hằng Nữ 26/10/1996
XT.207 Hoàng Thiện Nguyên Nam 26/11/1996
XT.208 Bùi Thị Hương Giang Nữ 02/01/1996
XT.209 Nguyễn Thành Công Nam 16/09/1996
XT.210 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 17/11/1995
XT.211 Ngô Minh Dũng Nam 02/11/1996
XT.212 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 29/10/1996
XT.213 Phạm Hải Đăng Nam 21/12/1996
XT.214 Bùi Thị Giang Nữ 28/06/1996
XT.215 Trần Thị Hoài Nữ 23/08/1996
XT.216 Nguyễn Thị Soạn Nữ 13/04/1995
XT.217 Nguyễn Thị Chinh Nữ 15/06/1996
XT.218 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 06/08/1996
XT.219 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 20/02/1996
XT.220 Bùi Thái Hoàng Nam 07/01/1996
XT.221 Nguyễn Thu Hà Nữ 29/07/1996
XT.222 Nguyễn Thị Luân Nữ 08/12/1996
XT.223 Nguyễn Hữu Hoan Nam 11/04/1996
XT.224 Lê Thành Đức Nam 12/10/1996
XT.225 Phạm Hồng Nhung Nữ 20/04/1996
XT.226 mai Thị Minh Tâm Nữ 21/04/1996
XT.227 Bùi Đức Anh Nam 27/04/1996
XT.228 Nguyễn Văn Hoàng Nam 30/11/1996
XT.229 Lê Đăng Tuấn Anh Nam 26/09/1996
XT.230 Trần Thu Thủy Nữ 20/02/1996
XT.231 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 09/04/1996
XT.232 Phạm Văn Thành Nam 21/02/1995
XT.233 An Nhật Hoàng Nam 17/02/1996
XT.234 Nguyễn Trọng Hà Nam 21/10/1996
XT.235 Nguyễn Thị Hân Nữ 21/10/1996
XT.236 Nguyễn Thị Dung Nữ 20/10/1996
XT.237 Trần Hoài Anh Nữ 07/09/1996
XT.238 Ngó Thị Minh Phượng Nữ 29/11/1996
XT.239 Nguyễn Thị Bích Nữ 03/10/1996
XT.240 Lê Thị Thu Hà Nữ 08/01/1996
XT.241 Vũ Trà My Nữ 25/09/1996
XT.242 Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/01/1996
XT.243 Đỗ Đệ Anh Nữ 03/05/1996
XT.244 Vũ Phương Linh Nữ 24/08/1996
XT.245 Phan Hoàng Phúc Nam 16/04/1996
XT.246 Nguyễn Thị Thanh Nữ 29/11/1995
XT.247 Mai Tuấn Nghĩa Nam 01/03/1996
XT.248 Nguyễn Trọng Thành Nam 16/08/1994
XT.249 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 26/11/1996
XT.250 Đỗ Thành Đồng Nam 23/04/1996
XT.251 Lê Thị Thơm Nữ 17/05/1996
XT.252 Lê Anh Văn Nam 13/03/1996
XT.253 Lê Thị Thu Trang Nữ 19/08/1996
XT.254 Nguyễn Trường Nam Nam 29/12/1996
XT.255 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/01/1995
XT.256 Lê Thu Thủy Nữ 15/09/1996
XT.257 Phạm Thúy An Nữ 28/08/1996
XT.259 Đỗ Thị Hạnh Nữ 15/12/1996
XT.260 Nguyễn Phú Thị Nga Nữ 01/02/1996
XT.261 Châu Đức Anh Nam 06/09/1996
XT.262 Trần Anh Tiến Nam 05/06/1996
XT.263 Nguyễn Chí Đạt Nam 01/11/1995
XT.264 Đỗ Thị Phương Ngọc Nữ 08/12/1996
XT.265 Ngô Đăng Quang Nam 11/10/1995
XT.266 Nguyễn Văn Tiến Nam 24/01/1996
XT.267 Đinh Thị Phương Nữ 12/11/1996
XT.268 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 29/04/1996
XT.269 Giáp Thị Thơm Nữ 16/01/1995
XT.270 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 20/11/1996
XT.271 Hoàng Thị Thảo Nữ 08/10/1996
XT.272 Dư Thị Phương Thùy Nữ 10/12/1996
XT.273 Lưu Thị Đoan Nữ 28/07/1996
XT.274 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/12/1996
XT.275 Nguyễn Kim Trường Sơn Nam 23/06/1996
XT.276 Vũ Mai Anh Nữ 17/09/1996
XT.277 Trần Thục Anh Nữ 07/02/1996
XT.278 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/05/1996
XT.279 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/06/1996
XT.280 Phạm Thị Thu Hường Nữ 18/02/1996
XT.281 Nguyễn Hà Phương Nữ 01/10/1996
XT.282 Ngô Quỳnh Mai Nữ 25/08/1996
XT.283 Lê Thị Bích Thủy Nữ 25/02/1996
XT.284 Trần Hữu Đức  Nam 29/02/1996
XT.285 Trần Ngọc Huy Nam 20/09/1996
XT.286 Trần Đức Long Nam 31/12/1996
XT.287 Nguyễn Thúy Hạnh Nữ 19/11/1996
XT.288 Trần Đăng Khoa Nam 06/09/1996
XT.289 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 03/11/1995
XT.290 Đỗ Phương Hà Nữ 09/01/1996
XT.291 Chu Mai Phương Nữ 06/08/1996
XT.292 Đinh Minh Nhật Nam 24/06/1995
XT.293 Đỗ Thị Thanh Trà Nữ 07/03/1996
XT.294 Mã Thị Nguyệt Nữ 28/05/1996
XT.295 Nguyễn Thị Thúy Nữ 09/10/1996
XT.296 Bùi Thị Ngoan Nữ 03/01/1996
XT.297 Nguyễn Thị Hằng Nữ 09/05/1996
XT.298 Trịnh Thị Oanh Nữ 07/04/1996
XT.299 Nguyễn Thị Chinh Nữ 12/01/1995
XT.300 Nguyễn Quốc Chung Nam 23/05/1996
XT.301 Ma Thị Ngọc Nữ 02/11/1996
XT.302 Ngô Thị Vân Anh Nữ 20/06/1996
XT.303 Nguyễn Hữu Phúc Nam 29/03/1996
XT.304 Lại Thị Thu Thủy Nữ 22/06/1996
XT.305 Dư Đức Anh Nữ 16/03/1996
XT.306 Nguyễn Công Minh Nam 01/08/1996
XT.307 Hoàng Minh Huy Nam 07/10/1996
XT.308 Phạm Thị Xuân Nữ 26/09/1995
XT.309 Trương Văn Duy Nam 05/04/1995
XT.310 Bùi Huyền Thương Nữ 15/09/1996
XT.311 Nguyễn Thị Mai Nữ 23/11/1996
XT.312 Phạm Thị Nhung Nữ 10/10/1995
XT.313 Thiều Thị Hương Nữ 12/03/1995
XT.314 Vi Thị Thu Hà Nữ 19/02/1996
XT.315 Vũ Thị Bông Nữ 05/07/1996
XT.316 Nguyễn Thị Hồng Huế Nữ 28/01/1996
XT.317 Nguyễn Phương Hoàng Nữ 08/02/1996
XT.318 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 04/10/1996
XT.319 Đặng Quỳnh Hoa Nữ 20/08/1995
XT.320 Hoàng Anh Thư Nữ 01/05/1996
XT.321 Đỗ Ngọc Quân Nam 03/10/1996
XT.322 Vũ Thị Kiều Trinh Nữ 13/08/1996
XT.323 Quàng Thúy Trâm Nữ 16/12/1996
XT.324 Phùng Thị Lan Hương Nữ 10/02/1996
XT.325 Lê Xuân Quang Nam 06/11/1996
XT.326 Nguyễn Thị Lan Vi Nữ 12/04/1996
XT.327 Vũ Thị Ngọc Mai Nữ 08/11/1996
XT.328 Vũ Thị Lan Nữ 15/08/1996
XT.329 Trần Phương Kiều Nữ 17/07/1996
XT.330 Trần Hương Ly Nữ 18/07/1996
XT.331 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 25/01/1996
XT.332 Đào Quang Hoàng Nam 13/09/1996
XT.333 Nguyễn Văn Duy Nam 17/07/1996
XT.334 Phạm Hồng Sơn Nam 11/01/1996
XT.335 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 24/10/1996
XT.336 Triệu Hoàng Thịnh Nam 18/04/1996
XT.337 Lê Thùy Nhung Nữ 17/09/1996
XT.338 Nguyễn Thị Trinh Nữ 17/12/1996
XT.339 Cao Hoàng Hiệp Nam 20/10/1994
XT.340 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 27/01/1996
XT.341 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 17/05/1996
XT.342 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 04/09/1996
XT.343 Đoàn Cẩm Ly Nữ 06/06/1996
XT.344 Cao Thu Hằng Nữ  21/06/1996
XT.345 Vũ Thị Hạnh Nữ 13/11/1996
XT.346 Nguyễn Thị Hương Nữ 02/09/1996
XT.347 Huỳnh Thị Hương Nữ 30/07/1996
XT.348 Đào Thị Ninh Nữ 09/07/1995
XT.349 Hoàng Quốc Đạt Nam 25/08/1996
XT.350 Lã Thị Thanh Thảo Nữ 17/02/1996
XT.351 Trương Ánh Nguyệt Nữ 13/09/1996
XT.352 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/09/1996
XT.353 Phạm Quỳnh Trang Nữ 22/04/1996
XT.354 Cao Phương Thảo Nữ 06/06/1996
XT.355 Hoàng Lê Ngân Nữ 07/08/1996
XT.356 Nông Quang Huy Nam 20/09/1996
XT.357 Vũ Hà Anh Nữ 27/09/1996
XT.358 Phạm Ngọc Sơn Nữ 26/01/1996
XT.359 Phạm Như Lợi Nam 22/09/1994
XT.360 Lê Khánh Ly Nữ 08/10/1996
XT.361 Nguyễn Thu Trang Nữ 28/12/1996
XT.362 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 18/02/1996
XT.363 Trần Thị Mai Phương Nữ 22/10/1996
XT.364 Trần Tuấn Tài Nam 11/02/1994
XT.365 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 28/02/1995
XT.366 Nguyễn Trung Hiếu Nam 22/12/1996
XT.367 Nguyễn Thị Nhung Nữ 29/06/1996
XT.368 Đinh Thị Thanh Thu Nữ 16/08/1996
XT.369 Phạm Thị Hồng Hoa Nữ 01/11/1996
XT.370 Đinh Thanh Thảo Nữ 28/08/1995
XT.371 Đặng Thị Hoài Nữ 05/03/1995
XT.372 Trịnh Thu Hương Nữ 31/12/1996
XT.375 Phạm Thị Nguyệt Hà Nữ 08/08/1996
XT.376 Đào Thị Mỹ Huyền Nữ 06/03/1996
XT.377 Nguyễn Như Đồng Nữ 19/09/1996
XT.378 Đinh Thị Thu Quyên Nữ 19/08/1996
XT.379 Lê Thị Minh Anh Nữ 18/12/1996
XT.380 Nguyễn Thị Mơ Nữ 18/07/1996
XT.381 Tô Thị Trâm Nữ 20/11/1996
XT.382 Nguyễn Thu Hương Nữ 03/01/1996
XT.383 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 15/05/1996
XT.384 Trần Quang Hùng Nam 09/05/1996
XT.385 Vi Thị Yến Nữ 15/07/1996
XT.386 Trần Thị Yến Nữ 22/09/1996
XT.387 Phan Xuân Tuyển Nữ 26/03/1996
XT.388 Trần Thành Trung Nam 01/11/1996
XT.389 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 23/11/1996
XT.390 Trần Thị Huyền Trang Nữ 10/02/1996
XT.391 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 04/04/1996
XT.392 Trương Thạch Thảo Nữ 16/02/1996
XT.393 Lê Thị Vân Anh Nữ 15/09/1996
XT.394 Hà Thanh Tùng Nam 16/08/1996
XT.395 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 24/02/1996
XT.396 Lê Văn Mạnh Nam 19/07/1996
XT.397 Phan Anh Dũng Nam 04/12/1996
XT.398 Nguyễn Trà My Nữ 07/10/1996
XT.399 Nguyễn Huy Tuấn Nam 07/07/1996
XT.400 Nguyễn Anh Hào Nam 19/08/1996
XT.401 Lê Văn Tuyên Nam 25/10/1995
XT.402 Trần Thị Thảo Anh Nữ 06/06/1996
XT.403 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 30/10/1996
XT.404 Đặng Tú Anh Nữ 27/12/1996
XT.405 Hứa Minh Khoa Nam 02/08/1996
XT.406 Trương Hoài Nam Nam 18/12/1991
XT.407 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 09/05/1996
XT.408 Mai Đăng Khoa Nam 01/02/1996
XT.409 Đỗ Hữu Nam Nam 14/12/1996
XT.410 Trần Thị Liên Nữ 28/12/1994
XT.411 Bùi Thị Hồng Vân  Nữ 29/02/1996
XT.412 Vương Quốc Đạt Nam 16/12/1996
XT.413 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 22/03/1996
XT.414 Hoàng Thị Minh Hằng Nữ 10/09/1996
XT.415 Mai Thị Phương Tuyết Nữ 05/12/1996
XT.416 Đỗ Thu Trang Nữ 23/10/1995
XT.417 Dương Đinh Hạnh Phúc Nữ 10/11/1996
XT.418 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/04/1996
XT.419 Nguyễn Đoàn Hưng Nam 06/10/1995
XT.420 Nông Thị Thùy Như Nữ 09/12/1996
XT.421 Nguyễn Thị Ái Liên Nữ 08/06/1996
XT.422 Nguyễn Thu Trang Nữ 01/05/1996
XT.423 Vũ Thị Phương Liên Nữ 20/09/1996
XT.424 Nguyễn Minh Hiếu Nam 19/10/1996
XT.425 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 25/08/1996
XT.426 Vũ Thị Ngoan Nữ 05/03/1996
XT.427 Đồng Thị Thu Trà Nữ 05/11/1996
XT.428 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/07/1996
XT.430 Nguyễn Phương Nhung Nữ 12/11/1996
XT.429 Trần Thị Nga Nữ 29/08/1996
XT.431 Trần Quang Bách Nam 29/07/1996
XT.432 Vũ Khánh Linh Nữ 13/11/1994
XT.433 Đinh Công Tài Nam 05/01/1995
XT.434 Hoàng Thành Nam Nam 22/12/1996
XT.435 Trần Đức Hiếu Nam 08/10/1996
XT.436 Dương Hải Yến Nữ 22/07/1996
XT.437 Trịnh Thị Hồng Ngọc Nữ 24/10/1996
XT.438 Phạm Văn Lực Nam 03/02/1996
XT.439 Nguyễn Thị Huyền Lam Nữ 17/07/1996
XT.440 Nguyễn Bá Vũ Nam 16/02/1996
XT.441 Nguyễn Doãn Anh Văn Nam 15/01/1994
XT.442 Đỗ Thúy Vinh Nữ 22/03/1996
XT.443 Nguyễn Đức Thắng Nam 05/01/1995
XT.444 Nguyễn Thị Hằng Nữ 22/11/1996
XT.445 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 17/02/1996
XT.446 Phạm Ngọc Huy Nam 20/07/1996
XT.447 Nguyễn Thị Thắm Nữ 01/12/1996
XT.448 Vũ Thị Nga Nữ 04/07/1996
XT.449 Vương Thị Hải Lý Nữ 20/09/1996
XT.450 Lã Minh Đức Nam 23/08/1996
XT.451 Nguyễn Thị Hương Nữ 08/04/1996
XT.452 Nguyễn Thu Thương Nữ 15/06/1996
XT.453 Khuất Nhật Linh Nữ 21/10/1995
XT.454 Lý Thị Minh Hà Nữ 29/08/1996
XT.455 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 12/06/1996
XT.456 Nguyễn Hà Sơn Nam 08/02/1996
XT.457 Phạm Thị Lý Nữ 01/07/1996
XT.458 Nguyễn Hữu Ngọc Nam 27/07/1996
XT.459 Đoàn Thanh Nhung Nữ 28/04/1996
XT.460 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 20/08/1996
XT.461 Phùng Đức Chính Nam 16/09/1995
XT.462 Nguyễn Hoàng Nam Nam 25/08/1996
XT.463 Nguyễn Mai Linh Nữ 15/09/1996
XT.464 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 22/09/1996
XT.465 Vũ Ngọc Lan Hương Nữ 27/09/1995
XT.466 Vũ Thị Hồng Anh Nữ 18/09/1996
XT.467 Hồ Xuân Tới Nam 02/05/1996
XT.468 Phạm Minh Hiếu Nam 11/04/1996
XT.469 Trần Hải Đăng Nam 02/12/1996
XT.470 Nguyễn Hải Yến Nữ 17/10/1996
XT.471 Diệp Huyền Nga Nữ 05/12/1996
XT.472 Nguyễn Mạnh Cường Nam 26/01/1996
XT.473 Nguyễn Quang Cảnh Nam 13/05/1996
XT.474 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 08/10/1996
XT.475 Vũ Thị Xuyến Nữ 20/10/1996
XT.476 Nguyễn Thị Thúy Nữ 07/06/1996
XT.477 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/08/1996
XT.478 Lê Thị Minh Nữ 02/08/1996
XT.479 Phạm Thương Huyền Nữ 06/06/1996
XT.480 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 03/10/1996
XT.481 Nguyễn Minh Hiền Nữ 28/09/1996
XT.482 Nguyễn Thị Yến Nữ 28/09/1996
XT.483 Nông Thị Hồng Hải Nữ 26/07/1995
XT.484 Phạm Ngọc Quang Nam 29/09/1996
XT.485 Đỗ Thị Diệu Nữ 19/08/1994
XT.486 Nguyễn Ngọc Quý Nam 22/11/1993
XT.487 Nguyễn Thị Lý Nữ 02/09/1996
XT.488 Nguyễn Minh Thọ Nam 23/11/1996
XT.489 Dương Thị Diệu Linh Nữ 14/02/1996
XT.490 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 08/06/1996
XT.491 Trịnh Tùng Lâm Nam 01/02/1996
XT.492 Nguyễn Gia Sơn Nam 20/10/1996
XT.493 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 27/12/1996
XT.494 Vũ Ngọc Anh Nữ 08/09/1996
XT.495 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 14/01/1996
XT.496 Vũ Quang Huy Nam 29/09/1996
XT.497 Kim Thị Hằng Nữ 27/07/1996
XT.498 Phạm Thị Mai Anh Nữ 26/02/1996
XT.499 Đặng Thị Tuyết Oanh Nữ 26/10/1996
XT.500 Nguyễn Thị Hoa Nữ 21/06/1996
XT.501 Nguyễn Thùy Trang Nữ 22/01/1996
XT.502 Đinh Tô Ny Nam 13/09/1995
XT.503 Nguyễn Thị Hằng Nữ 27/09/1996
XT.504 Trần Đình Thắng Nam 22/01/1994
XT.505 Nguyễn Quốc Việt Nam 09/03/1996
XT.506 Trần Thanh Hường Nữ 10/04/1996
XT.507 Nguyễn Hà Anh Nữ 12/11/1996
XT.508 Trịnh Trường Giang Nam 16/07/1996
XT.509 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10/10/1995
XT.510 Trịnh Thị Linh Nữ 18/09/1995
XT.511 Hoàng Hải Yến Nữ 10/12/1996
XT.512 Đặng Thị Tươi Nữ 08/01/1996
XT.513 Cao Thị Thu Hương Nữ 24/02/1996
XT.514 Trần Thanh Hằng Nữ 10/01/1995
XT.515 Đỗ Anh Tú Nam 27/04/1991
XT.516 Nguyễn Tuấn Phong Nam 01/09/1995
XT.517 Hồ Thị Lan Nữ 21/11/1996
XT.518 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 04/03/1996
XT.519 Nông Thị Sao Mai Nữ 12/09/1996

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
LT.001 Đỗ Thị Luận Nữ 15/05/1992
LT.002 Lê Quang Thắng Nam 12/10/1992
LT.003 Nguyễn Thị Hằng Hải Nữ 10/12/1993
LT.004 Nguyễn Thị Trà My Nữ 05/09/1993
LT.005 Cao Văn Định Nam 10/01/1992
LT.006 Hoàng Kim Tuấn Anh Nam 22/05/1993
LT.007 Nguyễn Hải Thiện Nam 19/05/1991
LT.008 Vũ Ngọc Anh Nam 20/01/1992
LT.009 Lỗ Bá Đại An Nam 30/04/1992
LT.010 Trương Huy Đạt Nam 18/07/1992
LT.011 Nguyễn Tiến Dũng Nam 24/09/1992
LT.012 Bùi Thị Hà Ly Nữ 13/05/1992
LT.013 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 23/10/1992
LT.014 Phạm Thị Nguyên Hương Nữ 16/09/1993
LT.015 Vũ Anh Tuấn Nam 18/09/1989
LT.016 Trần Viết Toàn Nam 20/11/1992
LT.017 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 20/05/1993
LT.018  Nguyễn Hải Nam Nam 04/09/2014
LT.019 Nguyễn Thế Quang Nam 02/01/1993
LT.020 Bùi Hồng Hạnh Nữ 20/02/1991
LT.021 Lê Thị Phượng Nữ 28/02/1991
LT.022 Nguyễn Ngọc Dũng Nam 08/09/1988
LT.023 Trịnh Thị Kim Tuyến Nữ 18/03/1992
LT.024 Dương Thị Hằng Nữ 20/07/1992
LT.025 Mai Thị Mỹ Bình Nữ 16/08/1992
LT.026 Nguyễn Thị Hồng Tình Nữ 04/07/1993
LT.027 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 28/12/1990
LT.028 Lê Thị Phương Dung Nữ 16/02/1992
LT.029 Đỗ Thế Hùng Nam 03/05/1993
LT.030 Lương Thị Thùy Linh Nữ 07/03/1993
LT.031 Đỗ Thành Đạt Nam 26/08/1992
LT.033 Lê Mạnh Cường Nam 01/09/1992
LT.034 Cao Văn Sáng Nam 19/11/1992
LT.035 Kiều Thị Thanh Mai Nữ 18/12/1991
LT.036 Đinh Thị Bích Phượng Nữ 20/09/1992
LT.037 Đỗ Văn Thắng Nam 26/09/1992
LT.038 Phùng Thị Thanh Hương Nữ 14/02/1992
LT.039 Trịnh Xuân Nam Nam 26/09/1992
LT.040 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 02/10/1993
LT.041 Lương Trung Hiếu Nam 20/08/1993
LT.042 Nguyễn Thị Hiền Thương Nữ 17/11/1992
LT.043 Nguyễn Sơn Hải Nam 18/11/1992
LT.044 Nguyễn Thị Dung Nữ 29/10/1993
LT.045 Nguyễn Thị Đào Nữ 06/01/1991
LT.046 Lê Thị Hiền Nữ 10/10/1993
LT.047 Nguyễn Thị May Nữ 26/06/1993
LT.048 Nghiêm Thị Thủy Nữ 14/09/1993
LT.049 Nguyễn Thu Hằng Nữ 22/10/1993
LT.050 Nguyễn Thị Mai Nữ 13/08/1993
LT.051 Đặng Thanh Thủy Nữ 10/01/1992
LT.052 Hoàng Thị Thúy Nữ 20/06/1992
LT.053 Nguyễn Thị Định Nữ 18/04/1993
LT.054 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 15/11/1993
LT.055 Quách Thị Thúy Nữ 01/08/1993
LT.056 Nguyễn Thị Huyền Nữ 23/09/1993
LT.057 Bùi Vinh Quang Nam 29/05/1993
LT.058 Lưu Thị Thủy Nữ 27/08/1991
LT.059 Nguyễn Minh Hiền Nữ 15/12/1993
LT.060 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 27/09/1992
LT.061 Nguyễn Kim Thanh Nữ 30/11/1991
LT.062 Hà Thị Nga Nữ 02/07/1992
LT.063 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 28/07/1991
LT.064 Nguyễn Thanh Loan Nữ 26/08/1992
LT.065 Phạm Thị Tuyết Nữ 18/03/1993
LT.066 Nguyễn Thị Bùi Nữ 11/09/1992
LT.067 Trần Thị Tố Uyên Nữ 24/02/1993
LT.068 Tô Thị Hoa Nữ 05/11/1993
LT.069 Lê Thùy Linh Nữ 03/12/1991
LT.070 Nguyễn Quang Quỳnh Nam 19/07/1991
LT.071 Phạm Công Sơn Nam 01/11/1992
LT.072 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 22/08/1992
LT.073 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 05/05/1993
LT.074 Lê Thùy Linh Nữ 22/12/1992
LT.075 Trần Thị Ngọc Nữ 21/12/1993
LT.076 Nguyễn Quang Huy Nam 16/11/1993
LT.077 Lâm Thị Ánh Tuyết Nữ 07/05/1993
LT.078 Ngô Thị Thái Nữ 23/04/1992
LT.079 Lê Thị Tuân Nữ 08/03/1993
LT.080 Đỗ Thị Minh Ngọc Nữ 16/07/1991
LT.081 Nguyễn Thị Trang Nữ 18/06/1993
LT.082 Nguyễn Thị Hoa Nữ 29/08/1992
LT.083 Nguyễn Bình Minh Nam 04/10/1993
LT.084 Nguyễn Thị Thùy Nữ 04/05/1993
LT.085 Nguyễn Văn Thắng Nam 10/01/1992
LT.086 Nguyễn Đình Anh Nam 16/01/1993
LT.087 Kiều Thị Lương Nữ 04/03/1993
LT.088 Lê Kim Phượng Nữ 17/01/1992
LT.089 Phạm Văn Sơn Nam 24/05/1993
LT.090 Đỗ Sao Mai Nữ 08/10/1993
LT.091 Nguyễn Quốc Tú Nam 11/04/1992
LT.092 Hoàng Thị Hậu Nữ 16/11/1993
LT.093 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 07/08/1993
LT.094 Trần Thị Hồng Định Nữ 29/07/1984
LT.095 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 18/03/1993
LT.096 Nguyễn Thị Như Hiên Nữ 07/12/1993
LT.097 Bế Văn Ngọc Nam 04/05/1990
LT.098 Đặng Thế Dũng Nam 28/06/1993
LT.099 Trương Thị Minh Hằng Nữ 14/04/1993
LT.100 Nguyễn Ngọc Tân Nam 30/10/1993
LT.101 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 12/02/1993

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
1 Trần Phan Anh Nam 23/07/1996
2 Nguyễn Vũ Minh Nam 14/04/1996
3 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/06/1995
4 Nguyễn Trọng Quý Nam 24/08/1995
5 Quàng Thị Oanh Nữ 15/10/1996
6 Nguyễn Nghĩa Hiệp Nam 15/09/1994
7 Tô Hồng Quân Nam 06/05/1995
8 Lê Phương Thảo Nữ 15/11/1996
9 Trần Thị Hải Nữ 18/05/1994
10 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 30/12/1996
11 Hoàng An Linh Nữ 8/12/1996
12 Tạ Thị Yến Nữ 30/04/1996
13 Lê Đình Hoàng Nam 23/10/1996
14 Hoàng Mỹ Hạnh Nữ 22/04/1994
15 Nguyễn Thị Trang Nữ 10/11/1996
16 Trần Ngọc Huyền Trang Nữ 20/11/1996
17 Lê Hồ Sơn Nam 19/07/1996
18 Nguyễn Thị Nga Nữ 14/12/1996
19 Ngô Thị Thu Hà Nữ 21/11/1996
20 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 11/12/1995
21 Nguyễn Văn Hội Nam 17/11/1996
22 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/01/1996
23 Hồ Thị Tú Nữ 12/03/1996
24 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/04/1996
25 Nguyễn Thùy Linh Nữ 06/09/1996
26 Trần Thị Nhung Nữ 17/11/1995

….

Các tin liên quan