Tuyển sinh đại học

18/09/2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020 -2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021   TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính –

20/05/2020

Đề án tuyển sinh năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 1.THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI Sứ

23/03/2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI (Ký hiệu trường: FBU)   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

21/03/2018

Đề án tuyển sinh năm 2018

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 1.THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG 1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI Sứ