Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh bổ sung Liên thông ĐHCQ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

CHỈ TIÊU: 200

 

1. Ngành tuyển sinh: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

2. Nhà trường tổ chức thi riêng cho Hệ liên thông từ Cao đẳng lên ĐH chính quy:

+ Môn thi:

* Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng:

Ngữ văn, Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp.

* Đối với ngành Kế toán:

Ngữ văn, Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính.

+ Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 02/11/2015 đến hết ngày 02/12/2015

+ Thời gian ôn thi: ngày 02,03,04 tháng 12

+ Thời gian thi: 2 ngày 12, 13/12/2015

3. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Truyền thông & TVTS, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, số 136 – đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0982.822.377 *** 0986.75.87.88 *** 0981.587.000

 

Các tin liên quan