Tuyển sinh đại học

01/03/2015

Thông tin tuyển sinh năm 2015

Một số thông tin về tuyển sinh ĐH 2015 của Nhà trường. 1. Chỉ tiêu Đại học chính quy:  – Xét tuyển 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả