Tuyển sinh đại học

Thông báo V/v chọn môn thi chính kỳ thi ĐH, CĐ 2014

Năm 2014, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh theo quy chế 3 chung của Bộ với phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển ở 3 khối thi là khối A, khối A1 và khối D1.

Căn cứ vào yêu cầu của các ngành/chuyên ngành đào tạo của trường; tình hình thí sinh dự thi, trúng tuyển nhập học những năm vừa qua nhằm tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực tốt hơn đối với môn thi chính và thực hiện Hướng dẫn số: 2241/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05/5/2014 của Bộ về xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo về môn thi chính được nhân hệ số 2 của trường như sau:

Khối A1  D1: Môn thi chính là môn Tiếng Anh.

Hội đồng tuyển sinh

Các tin liên quan