Thông tin tuyển sinh

Thông báo về việc đào tạo ngành kinh doanh thương mại từ năm 2014

Ngày 13/03/2014, Bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 871/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh và đào tạo ngành Kinh doanh thương mại từ năm 2014. Nội dung này chưa có trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014”, Nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh và thí sinh được biết và đăng ký.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Quyết định xem tại tệp tin đính kèm

Các tin liên quan