Tuyển sinh đại học

Những thông tin cần biết về nhà trường

Năm 2014, Nhà trường có những thay đổi lớn về đội ngũ giảng viên cũng như về cơ sở vật chất…

Nhà trường vẫn áp dụng phương thức thi tuyển và xét tuyển theo quy chế "3 chung" của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhà trường vẫn áp dụng phương thức thi tuyển và xét tuyển theo quy chế “3 chung” của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Về đội ngũ giảng viên :

Đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 110 giảng viên, trong đó 90% có học vị từ Thạc sỹ trở lên. Đội ngũ trên 70 giảng viên thỉnh giảng dày dặn kinh nghiệm đến từ Học viện Tài chính, Đại học thương mại, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế – Đại học QGHN.

2. Về cơ sở vật chất :

Địa chỉ thông tin tuyển sinh:

https://fbu.edu.vn/tuyensinh2014

Trang thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://dantri.com.vn/giaoduc/tuyensinh

Tư vấn trực tuyến: 

ĐT: 04.629.56783; 04. 37931340.

Hotline: 0983.600.389 – 0982.078.183  ***  0989.751.199 – 0989.337.848

Các tin liên quan