Đề án tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy 2015

14:09:00 27/01/2015

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đã có công văn số 06/ CV - ĐHTNH báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo về đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015...