Danh sách xét tuyển NVBS (Cập nhật...)

17:51:00 21/08/2014

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
XT.001 Vương Quốc Chiêm Nam 26/10/1995
XT.002 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 07/09/1996
XT.003 Mai Thị Oanh Nữ 07/09/1996
XT.004 Nguyễn Đăng Huy Nam 13/10/1996
XT.005 Lê Bích Phượng Nữ 21/07/1996
XT.006 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ 22/01/1996
XT.007 Phạm Thị Len Nữ 21/11/1996
XT.008 Phùng Minh Tuấn Nam 12/10/1996
XT.009 Nguyễn Hà My Nữ 05/09/1996
XT.010 Đinh Nhật Kiên Nam 18/03/1996
XT.011 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/09/1996
XT.012 Trần Diệu Linh Nữ 29/10/1996
XT.013 Nguyễn Tuyết Trinh Nữ 25/04/1996
XT.014 Lê Bảo Long Nam 27/02/1996
XT.015 Nguyễn Anh Minh Nam 11/07/1995
XT.016 Trần Thị Trang Nữ 08/10/1996
XT.017 Hoàng Như Quỳnh Nữ 19/01/1996
XT.018 Hoàng Mỹ Linh Nữ 15/01/1996
XT.019 Vũ Hà Hồng Vân Nữ 02/07/1996
XT.020 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/09/1996
XT.021 Trần Trọng Anh Nam 23/02/1995
XT.022 Nguyễn Kim Anh Nữ 03/03/1996
XT.023 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 26/12/1996
XT.024 Võ Hoàng Việt Bảo Nam 30/04/1996
XT.025 Phạm Thanh Trang Nữ 23/12/1996
XT.026 Phạm Thị Trang Nữ 24/01/1996
XT.027 Phạm Quang Tiến Nam 05/11/1996
XT.028 Phạm Hương Giang Nữ 18/06/1996
XT.029 Ngọ Thị Thùy Linh Nữ 26/02/1996
XT.030 Trần Quỳnh Chi  Nữ 12/12/1996
XT.031 Bùi Xuân Nhất Nam 01/05/1993
XT.032 Ngô Đức Quý Nam 09/12/1992
XT.033 Nguyễn Viết Thanh Tùng Nam 28/11/1996
XT.034 Bùi Ngọc Lan Phương Nữ 14/04/1996
XT.035 Phạm Phương Minh Nữ 26/11/1996
XT.036 Phạm Thu Hà Nữ 12/12/1996
XT.037 Nguyễn Thị Hoài Anh Nữ 06/04/1996
XT.038 Nguyễn Hoàng Long Nam 26/01/1996
XT.039 Hoàng Quốc Phong Nam 25/05/1996
XT.040 Ngô Thị Thu Hằng Nữ 12/09/1996
XT.041 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/11/1996
XT.042 Công Thị Hồng Mai Nữ 29/10/1996
XT.043 Lê Thị Yến Nữ 19/05/1996
XT.045 Nguyễn Đông Hưng Nam 12/03/1996
XT.044 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 25/06/1996
XT.046 Nguyễn Văn Phú Nam 31/10/1996
XT.047 Lâm Thị Phương Nữ 10/05/1994
XT.048 Nguyễn Thị Thảo Nữ 29/09/1995
XT.049 Hoàng Ngân Giang Nữ 22/12/1996
XT.050 Mai Thị Hồng Nhung Nữ  25/02/1995
XT.051 Nguyễn Thị Thơm Nữ 14/10/1991
XT.052 Lương Thị Hồng Thu Nữ 05/01/1996
XT.053 Phạm Anh Vũ Nam 14/08/1994
XT.055 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 03/11/1996
XT.054 Trần Hoàng Hưng Nam 15/06/1996
XT.056 Phùng Thị Tình Nữ 13/02/1996
XT.057 Lại Thị Phương Thùy Nữ 02/10/1996
XT.058 Dương Việt Trung Nam 13/06/1995
XT.059 Trần Thị Hậu Nữ 09/09/1996
XT.060 Nguyễn Thu Thủy Nữ 13/12/1996
XT.061 Nguyễn Ánh Hồng Nữ 09/07/1994
XT.062 Lương Thị Kim Dung Nữ 23/08/1995
XT.063 Phạm Linh Chi Nữ 02/09/1996
XT.064 Lê Thanh Hà Nam 07/09/1995
XT.065 Nguyễn Phương Anh Nữ 21/06/1996
XT.066 Phan Thị Thương Nữ 25/03/1996
XT.067 Lê Việt Đức  Nam 03/12/1996
XT.068 Trương Bảo Khánh Nam 07/12/1994
XT.069 Doãn Thị Thu Hằng Nữ 16/11/1996
XT.070 Nguyễn Thị Vân Nữ 09/02/1995
XT.071 Vũ Thị Ngọc Linh Nữ 07/02/1996
XT.072 Trần Xuân Đạt Nam 22/02/1996
XT.073 Phạm Thị Thu Hà Nữ 18/12/1996
XT.074 Nguyễn Trường Quân Nam 26/09/1996
XT.075 Thái Quang Anh Nam 13/11/1996
XT.076 Đinh Xuân Chinh Nam 02/04/1996
XT.077 Lã Biên Hòa Nam 06/03/1996
XT.078 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 16/07/1996
XT.079 Đinh Thị Lệ Thủy Nữ 08/03/1996
XT.080 Nguyễn Tuấn Huy Nam 12/11/1996
XT.081 Vũ Quang Kiên Nam 20/08/1995
XT.082 Nguyễn Kim Anh Nữ 03/03/1996
XT.083 Nguyễn Tùng Lâm Nam 09/01/1996
XT.084 Nguyễn Thanh Hương Nữ 30/05/1996
XT.085 Nguyễn Đoàn Thảo Ly Nữ 18/08/1996
XT.086 Nguyễn Thị Hồng Nữ 13/07/1996
XT.087 Đoàn Minh Hằng Nữ 28/11/1996
XT.088 Lê Trí Đoàn Nam 24/06/1995
XT.089 Nguyễn Chính Tuấn Anh Nam 13/07/1996
XT.090 Trần Sỹ Trường Giang Nam 31/01/1996
XT.091 Phạm Việt Hưng Nam 23/10/1995
XT.092 Lê Trung Hiếu Nam 21/03/1996
XT.093 Nguyễn Hồng Ánh Nữ 15/12/1996
XT.094 Trần Ngọc vân Nữ 02/04/1996
XT.095 Đỗ Ngọc Tú Nam 25/12/1996
XT.096 Nguyễn Thị Ánh Nữ 07/08/1996
XT.097 Nguyễn Ngọc Thanh Hằng Nữ 18/10/1996
XT.098 Nguyễn Hoài Anh Nữ 18/08/1996
XT.099 Bùi Thị Hằng Nữ 31/08/1996
XT.100 Lê Thị Khánh Linh Nữ 30/09/1996
XT.101 Lê Vũ Trà My Nữ 15/03/1996
XT.102 Nguyễn Thái Hà Nữ 02/02/1995
XT.103 Lê Thị Hòa Nữ 02/12/1995
XT.104 Lê Trung Hiếu Nam 06/12/1995
XT.105 Phạm Thị Hường Nữ 08/04/1996
XT.106 Vương Thành Trung Nam 09/03/1996
XT.107 Lê Duy Nam Nam 29/08/1996
XT.108 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 06/11/1996
XT.109 Ngô Thị Ánh Hằng Nữ 08/05/1996
XT.110 Lê An Khanh Nữ 17/10/1996
XT.111 Nguyễn văn Tịnh Nam 23/08/1996
XT.112 Lê Văn Quý Nam 02/09/1996
XT.113 Nguyễn Huy Quang Anh Nam 25/05/1996
XT.114 Tạ Ngọc Ánh Nữ 13/05/1996
XT.115 Nguyễn Hoàng Thành Đạt Nam 13/04/1996
XT.116 Nguyễn Thế Hiệp Nam 06/04/1996
XT.117 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 01/04/1996
XT.118 Nguyễn Tuấn Trung Nam 02/01/1996
XT.119 Chu Dạ Tâm Đan Nữ 02/12/1996
XT.120 Lê Thị Thu Thảo Nữ 25/08/1996
XT.121 Nguyễn Ngọc Ly Nữ 29/09/1996
XT.122 Nguyễn Thị Hoàng Giang Nữ 25/08/1996
XT.123 Nguyễn Thị Huyền Nữ 03/03/1996
XT.124 Nguyễn Mai Phương Nữ 30/01/1997
XT.125 Phùng Lê Duy Nam 06/05/1996
XT.126 Vũ Thị Ngọc Lý Nữ 30/04/1996
XT.127 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 08/08/1996
XT.128 Nguyễn Thị Vân Nữ 31/08/1996
XT.129 Doãn Xuân Quỳnh Nữ 15/04/1996
XT.130 Vũ Văn Phùng Nam 16/02/1995
XT.131 Trần Quang Duy Nam 05/03/1996
XT.132 Phạm Thị Hồng Khanh Nữ 18/07/1996
XT.133 Phạm Thị Thúy Hậu Nữ 08/11/1996
XT.134 Phan Trung Thắng Nam 24/07/1996
XT.135 Nguyễn Minh Thảo Nữ 26/07/1996
XT.136 Trần Thị Xuân Mến Nữ 23/09/1996
XT.137 Phạm Văn Chính Nam 29/09/1996
XT.138 Phạm Thanh Long Nam 01/07/1996
XT.139 Nguyễn Văn Thành Nam 10/05/1996
XT.140 Trịnh Thị Quyên Nữ 12/02/1996
XT.141 Phan Thị Bảo Khánh Nữ 25/04/1996
XT.142 Phạm Thị Thu Hà Nữ 10/03/1996
XT.143 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/02/1996
XT.144 Nguyễn Sơn Tùng Nam 06/07/1996
XT.145 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 23/07/1996
XT.146 Nguyễn Trường Giang Nam 11/10/1996
XT.147 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 06/11/1996
XT.148 Nguyễn Thế Hùng Nam 17/03/1996
XT.149 Trần Mỹ Linh Nữ 30/01/1996
XT.150 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nữ 05/09/1996
XT.151 Hoàng Hà Anh Nữ 11/11/1996
XT.152 Nguyễn Minh Huyền Nữ 25/07/1996
XT.153 Lê Việt Hùng Nam 10/10/1995
XT.154 Đỗ Hoàng Vân  Nữ 27/02/1995
XT.155 Đào Thị Thùy Linh Nữ 08/12/1996
XT.156 Nguyễn Anh Thư Nữ 26/12/1996
XT.157 Lương Mạnh Hà Nam 30/10/1995
XT.158 Lường Thị Phương Thảo Nữ 16/17/1996
XT.159 Quách Minh Hiếu Nam 01/09/1996
XT.160 Nguyễn Đình Bằng Thái Nam 15/06/1996
XT.161 Nguyễn Đăng Đức Nam 23/08/1996
XT.162 Dương Danh Hiếu Nam 21/07/1996
XT.163 Trần Thị Kiều Trinh Nữ 17/03/1996
XT.164 Đỗ Minh Giang Nữ 25/03/1996
XT.165 Nguyễn Linh Chi 20/09/1996
XT.166 Vũ Thị Hải  Nữ 18/04/1996
XT.167 Lê Xuân Huynh  Nam  24/12/1996
XT.168 Lương Mai Loan Nữ 17/06/1996
XT.169 Trương Đình Phúc Nam 05/05/1995
XT.170 Lê Hoàng Minh Giang Nữ 29/11/1996
XT.171 Nguyễn Thúy Anh Nữ 04/08/1996
XT.172 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 03/01/1996
XT.173 Nguyễn Tuấn Anh Nam 12/08/1996
XT.174 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 23/07/1996
XT.175 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 16/07/1996
XT.176 Lê Thị Duyến Nữ 21/11/1996
XT.177 Phạm Ngọc Thu Nữ 26/02/1996
XT.178 Hoàng Hà Nữ 11/12/1996
XT.179 Bùi Thị Hợp Nữ 02/01/1996
XT.180 Nguyễn Thị Thúy Vinh Nữ 08/05/1996
XT.181 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 04/01/1996
XT.182 Nguyễn Thế Hùng Nam 21/08/1996
XT.183 Vương Đức Việt Nam 20/08/1996
XT.184 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 01/03/1996
XT.185 Chu Thị Ngọc Ánh Nữ 10/11/1996
XT.186 Mạch Thị Quỳnh Anh Nữ 21/01/1996
XT.187 Lê Ngọc Thiện Nữ 11/12/1996
XT.188 Nguyễn Huyền Trang Nữ 14/06/1996
XT.189 Nguyễn Phương Thảo Nữ 20/05/1996
XT.190 Hồ Công Tuấn Nam 20/08/1995
XT.191 Hoàng Ngọc Anh Nữ 09/09/1996
XT.192 Nguyễn Linh Chi Nữ 29/10/1996
XT.193 Nguyễn Thị Phương Nữ 27/06/1996
XT.194 Lê Văn Giang Nam 02/11/1996
XT.195 Phạm Trung Kiên Nam 05/04/1995
XT.196 Lưu Tiểu Hồng Nữ 15/12/1996
XT.197 Triệu Thị Thu Nữ 23/09/1996
XT.198 Nguyễn Trung Phương Nam 24/01/1996
XT.199 Đào Quỳnh Trang Nữ 22/03/1996
XT.200 Tạ Thanh Tú Nữ 14/07/1996
XT.201 Đỗ Thị Xuân Nữ 04/09/1996
XT.202 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/10/1996
XT.203 Trần Thị Trang Nữ 02/02/1996
XT.204 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 14/01/1996
XT.205 Nguyễn Thu Hiền Nữ 24/01/1996
XT.206 Ngụy Thanh Hằng Nữ 26/10/1996
XT.207 Hoàng Thiện Nguyên Nam 26/11/1996
XT.208 Bùi Thị Hương Giang Nữ 02/01/1996
XT.209 Nguyễn Thành Công Nam 16/09/1996
XT.210 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 17/11/1995
XT.211 Ngô Minh Dũng Nam 02/11/1996
XT.212 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 29/10/1996
XT.213 Phạm Hải Đăng Nam 21/12/1996
XT.214 Bùi Thị Giang Nữ 28/06/1996
XT.215 Trần Thị Hoài Nữ 23/08/1996
XT.216 Nguyễn Thị Soạn Nữ 13/04/1995
XT.217 Nguyễn Thị Chinh Nữ 15/06/1996
XT.218 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 06/08/1996
XT.219 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 20/02/1996
XT.220 Bùi Thái Hoàng Nam 07/01/1996
XT.221 Nguyễn Thu Hà Nữ 29/07/1996
XT.222 Nguyễn Thị Luân Nữ 08/12/1996
XT.223 Nguyễn Hữu Hoan Nam 11/04/1996
XT.224 Lê Thành Đức Nam 12/10/1996
XT.225 Phạm Hồng Nhung Nữ 20/04/1996
XT.226 mai Thị Minh Tâm Nữ 21/04/1996
XT.227 Bùi Đức Anh Nam 27/04/1996
XT.228 Nguyễn Văn Hoàng Nam 30/11/1996
XT.229 Lê Đăng Tuấn Anh Nam 26/09/1996
XT.230 Trần Thu Thủy Nữ 20/02/1996
XT.231 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 09/04/1996
XT.232 Phạm Văn Thành Nam 21/02/1995
XT.233 An Nhật Hoàng Nam 17/02/1996
XT.234 Nguyễn Trọng Hà Nam 21/10/1996
XT.235 Nguyễn Thị Hân Nữ 21/10/1996
XT.236 Nguyễn Thị Dung Nữ 20/10/1996
XT.237 Trần Hoài Anh Nữ 07/09/1996
XT.238 Ngó Thị Minh Phượng Nữ 29/11/1996
XT.239 Nguyễn Thị Bích Nữ 03/10/1996
XT.240 Lê Thị Thu Hà Nữ 08/01/1996
XT.241 Vũ Trà My Nữ 25/09/1996
XT.242 Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/01/1996
XT.243 Đỗ Đệ Anh Nữ 03/05/1996
XT.244 Vũ Phương Linh Nữ 24/08/1996
XT.245 Phan Hoàng Phúc Nam 16/04/1996
XT.246 Nguyễn Thị Thanh Nữ 29/11/1995
XT.247 Mai Tuấn Nghĩa Nam 01/03/1996
XT.248 Nguyễn Trọng Thành Nam 16/08/1994
XT.249 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 26/11/1996
XT.250 Đỗ Thành Đồng Nam 23/04/1996
XT.251 Lê Thị Thơm Nữ 17/05/1996
XT.252 Lê Anh Văn Nam 13/03/1996
XT.253 Lê Thị Thu Trang Nữ 19/08/1996
XT.254 Nguyễn Trường Nam Nam 29/12/1996
XT.255 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19/01/1995
XT.256 Lê Thu Thủy Nữ 15/09/1996
XT.257 Phạm Thúy An Nữ 28/08/1996
XT.259 Đỗ Thị Hạnh Nữ 15/12/1996
XT.260 Nguyễn Phú Thị Nga Nữ 01/02/1996
XT.261 Châu Đức Anh Nam 06/09/1996
XT.262 Trần Anh Tiến Nam 05/06/1996
XT.263 Nguyễn Chí Đạt Nam 01/11/1995
XT.264 Đỗ Thị Phương Ngọc Nữ 08/12/1996
XT.265 Ngô Đăng Quang Nam 11/10/1995
XT.266 Nguyễn Văn Tiến Nam 24/01/1996
XT.267 Đinh Thị Phương Nữ 12/11/1996
XT.268 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 29/04/1996
XT.269 Giáp Thị Thơm Nữ 16/01/1995
XT.270 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 20/11/1996
XT.271 Hoàng Thị Thảo Nữ 08/10/1996
XT.272 Dư Thị Phương Thùy Nữ 10/12/1996
XT.273 Lưu Thị Đoan Nữ 28/07/1996
XT.274 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/12/1996
XT.275 Nguyễn Kim Trường Sơn Nam 23/06/1996
XT.276 Vũ Mai Anh Nữ 17/09/1996
XT.277 Trần Thục Anh Nữ 07/02/1996
XT.278 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/05/1996
XT.279 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 14/06/1996
XT.280 Phạm Thị Thu Hường Nữ 18/02/1996
XT.281 Nguyễn Hà Phương Nữ 01/10/1996
XT.282 Ngô Quỳnh Mai Nữ 25/08/1996
XT.283 Lê Thị Bích Thủy Nữ 25/02/1996
XT.284 Trần Hữu Đức  Nam 29/02/1996
XT.285 Trần Ngọc Huy Nam 20/09/1996
XT.286 Trần Đức Long Nam 31/12/1996
XT.287 Nguyễn Thúy Hạnh Nữ 19/11/1996
XT.288 Trần Đăng Khoa Nam 06/09/1996
XT.289 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 03/11/1995
XT.290 Đỗ Phương Hà Nữ 09/01/1996
XT.291 Chu Mai Phương Nữ 06/08/1996
XT.292 Đinh Minh Nhật Nam 24/06/1995
XT.293 Đỗ Thị Thanh Trà Nữ 07/03/1996
XT.294 Mã Thị Nguyệt Nữ 28/05/1996
XT.295 Nguyễn Thị Thúy Nữ 09/10/1996
XT.296 Bùi Thị Ngoan Nữ 03/01/1996
XT.297 Nguyễn Thị Hằng Nữ 09/05/1996
XT.298 Trịnh Thị Oanh Nữ 07/04/1996
XT.299 Nguyễn Thị Chinh Nữ 12/01/1995
XT.300 Nguyễn Quốc Chung Nam 23/05/1996
XT.301 Ma Thị Ngọc Nữ 02/11/1996
XT.302 Ngô Thị Vân Anh Nữ 20/06/1996
XT.303 Nguyễn Hữu Phúc Nam 29/03/1996
XT.304 Lại Thị Thu Thủy Nữ 22/06/1996
XT.305 Dư Đức Anh Nữ 16/03/1996
XT.306 Nguyễn Công Minh Nam 01/08/1996
XT.307 Hoàng Minh Huy Nam 07/10/1996
XT.308 Phạm Thị Xuân Nữ 26/09/1995
XT.309 Trương Văn Duy Nam 05/04/1995
XT.310 Bùi Huyền Thương Nữ 15/09/1996
XT.311 Nguyễn Thị Mai Nữ 23/11/1996
XT.312 Phạm Thị Nhung Nữ 10/10/1995
XT.313 Thiều Thị Hương Nữ 12/03/1995
XT.314 Vi Thị Thu Hà Nữ 19/02/1996
XT.315 Vũ Thị Bông Nữ 05/07/1996
XT.316 Nguyễn Thị Hồng Huế Nữ 28/01/1996
XT.317 Nguyễn Phương Hoàng Nữ 08/02/1996
XT.318 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 04/10/1996
XT.319 Đặng Quỳnh Hoa Nữ 20/08/1995
XT.320 Hoàng Anh Thư Nữ 01/05/1996
XT.321 Đỗ Ngọc Quân Nam 03/10/1996
XT.322 Vũ Thị Kiều Trinh Nữ 13/08/1996
XT.323 Quàng Thúy Trâm Nữ 16/12/1996
XT.324 Phùng Thị Lan Hương Nữ 10/02/1996
XT.325 Lê Xuân Quang Nam 06/11/1996
XT.326 Nguyễn Thị Lan Vi Nữ 12/04/1996
XT.327 Vũ Thị Ngọc Mai Nữ 08/11/1996
XT.328 Vũ Thị Lan Nữ 15/08/1996
XT.329 Trần Phương Kiều Nữ 17/07/1996
XT.330 Trần Hương Ly Nữ 18/07/1996
XT.331 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 25/01/1996
XT.332 Đào Quang Hoàng Nam 13/09/1996
XT.333 Nguyễn Văn Duy Nam 17/07/1996
XT.334 Phạm Hồng Sơn Nam 11/01/1996
XT.335 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 24/10/1996
XT.336 Triệu Hoàng Thịnh Nam 18/04/1996
XT.337 Lê Thùy Nhung Nữ 17/09/1996
XT.338 Nguyễn Thị Trinh Nữ 17/12/1996
XT.339 Cao Hoàng Hiệp Nam 20/10/1994
XT.340 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 27/01/1996
XT.341 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 17/05/1996
XT.342 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 04/09/1996
XT.343 Đoàn Cẩm Ly Nữ 06/06/1996
XT.344 Cao Thu Hằng Nữ  21/06/1996
XT.345 Vũ Thị Hạnh Nữ 13/11/1996
XT.346 Nguyễn Thị Hương Nữ 02/09/1996
XT.347 Huỳnh Thị Hương Nữ 30/07/1996
XT.348 Đào Thị Ninh Nữ 09/07/1995
XT.349 Hoàng Quốc Đạt Nam 25/08/1996
XT.350 Lã Thị Thanh Thảo Nữ 17/02/1996
XT.351 Trương Ánh Nguyệt Nữ 13/09/1996
XT.352 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/09/1996
XT.353 Phạm Quỳnh Trang Nữ 22/04/1996
XT.354 Cao Phương Thảo Nữ 06/06/1996
XT.355 Hoàng Lê Ngân Nữ 07/08/1996
XT.356 Nông Quang Huy Nam 20/09/1996
XT.357 Vũ Hà Anh Nữ 27/09/1996
XT.358 Phạm Ngọc Sơn Nữ 26/01/1996
XT.359 Phạm Như Lợi Nam 22/09/1994
XT.360 Lê Khánh Ly Nữ 08/10/1996
XT.361 Nguyễn Thu Trang Nữ 28/12/1996
XT.362 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 18/02/1996
XT.363 Trần Thị Mai Phương Nữ 22/10/1996
XT.364 Trần Tuấn Tài Nam 11/02/1994
XT.365 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 28/02/1995
XT.366 Nguyễn Trung Hiếu Nam 22/12/1996
XT.367 Nguyễn Thị Nhung Nữ 29/06/1996
XT.368 Đinh Thị Thanh Thu Nữ 16/08/1996
XT.369 Phạm Thị Hồng Hoa Nữ 01/11/1996
XT.370 Đinh Thanh Thảo Nữ 28/08/1995
XT.371 Đặng Thị Hoài Nữ 05/03/1995
XT.372 Trịnh Thu Hương Nữ 31/12/1996
XT.375 Phạm Thị Nguyệt Hà Nữ 08/08/1996
XT.376 Đào Thị Mỹ Huyền Nữ 06/03/1996
XT.377 Nguyễn Như Đồng Nữ 19/09/1996
XT.378 Đinh Thị Thu Quyên Nữ 19/08/1996
XT.379 Lê Thị Minh Anh Nữ 18/12/1996
XT.380 Nguyễn Thị Mơ Nữ 18/07/1996
XT.381 Tô Thị Trâm Nữ 20/11/1996
XT.382 Nguyễn Thu Hương Nữ 03/01/1996
XT.383 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 15/05/1996
XT.384 Trần Quang Hùng Nam 09/05/1996
XT.385 Vi Thị Yến Nữ 15/07/1996
XT.386 Trần Thị Yến Nữ 22/09/1996
XT.387 Phan Xuân Tuyển Nữ 26/03/1996
XT.388 Trần Thành Trung Nam 01/11/1996
XT.389 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 23/11/1996
XT.390 Trần Thị Huyền Trang Nữ 10/02/1996
XT.391 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 04/04/1996
XT.392 Trương Thạch Thảo Nữ 16/02/1996
XT.393 Lê Thị Vân Anh Nữ 15/09/1996
XT.394 Hà Thanh Tùng Nam 16/08/1996
XT.395 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 24/02/1996
XT.396 Lê Văn Mạnh Nam 19/07/1996
XT.397 Phan Anh Dũng Nam 04/12/1996
XT.398 Nguyễn Trà My Nữ 07/10/1996
XT.399 Nguyễn Huy Tuấn Nam 07/07/1996
XT.400 Nguyễn Anh Hào Nam 19/08/1996
XT.401 Lê Văn Tuyên Nam 25/10/1995
XT.402 Trần Thị Thảo Anh Nữ 06/06/1996
XT.403 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 30/10/1996
XT.404 Đặng Tú Anh Nữ 27/12/1996
XT.405 Hứa Minh Khoa Nam 02/08/1996
XT.406 Trương Hoài Nam Nam 18/12/1991
XT.407 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 09/05/1996
XT.408 Mai Đăng Khoa Nam 01/02/1996
XT.409 Đỗ Hữu Nam Nam 14/12/1996
XT.410 Trần Thị Liên Nữ 28/12/1994
XT.411 Bùi Thị Hồng Vân  Nữ 29/02/1996
XT.412 Vương Quốc Đạt Nam 16/12/1996
XT.413 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 22/03/1996
XT.414 Hoàng Thị Minh Hằng Nữ 10/09/1996
XT.415 Mai Thị Phương Tuyết Nữ 05/12/1996
XT.416 Đỗ Thu Trang Nữ 23/10/1995
XT.417 Dương Đinh Hạnh Phúc Nữ 10/11/1996
XT.418 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 24/04/1996
XT.419 Nguyễn Đoàn Hưng Nam 06/10/1995
XT.420 Nông Thị Thùy Như Nữ 09/12/1996
XT.421 Nguyễn Thị Ái Liên Nữ 08/06/1996
XT.422 Nguyễn Thu Trang Nữ 01/05/1996
XT.423 Vũ Thị Phương Liên Nữ 20/09/1996
XT.424 Nguyễn Minh Hiếu Nam 19/10/1996
XT.425 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 25/08/1996
XT.426 Vũ Thị Ngoan Nữ 05/03/1996
XT.427 Đồng Thị Thu Trà Nữ 05/11/1996
XT.428 Nguyễn Thị Nga Nữ 21/07/1996
XT.430 Nguyễn Phương Nhung Nữ 12/11/1996
XT.429 Trần Thị Nga Nữ 29/08/1996
XT.431 Trần Quang Bách Nam 29/07/1996
XT.432 Vũ Khánh Linh Nữ 13/11/1994
XT.433 Đinh Công Tài Nam 05/01/1995
XT.434 Hoàng Thành Nam Nam 22/12/1996
XT.435 Trần Đức Hiếu Nam 08/10/1996
XT.436 Dương Hải Yến Nữ 22/07/1996
XT.437 Trịnh Thị Hồng Ngọc Nữ 24/10/1996
XT.438 Phạm Văn Lực Nam 03/02/1996
XT.439 Nguyễn Thị Huyền Lam Nữ 17/07/1996
XT.440 Nguyễn Bá Vũ Nam 16/02/1996
XT.441 Nguyễn Doãn Anh Văn Nam 15/01/1994
XT.442 Đỗ Thúy Vinh Nữ 22/03/1996
XT.443 Nguyễn Đức Thắng Nam 05/01/1995
XT.444 Nguyễn Thị Hằng Nữ 22/11/1996
XT.445 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 17/02/1996
XT.446 Phạm Ngọc Huy Nam 20/07/1996
XT.447 Nguyễn Thị Thắm Nữ 01/12/1996
XT.448 Vũ Thị Nga Nữ 04/07/1996
XT.449 Vương Thị Hải Lý Nữ 20/09/1996
XT.450 Lã Minh Đức Nam 23/08/1996
XT.451 Nguyễn Thị Hương Nữ 08/04/1996
XT.452 Nguyễn Thu Thương Nữ 15/06/1996
XT.453 Khuất Nhật Linh Nữ 21/10/1995
XT.454 Lý Thị Minh Hà Nữ 29/08/1996
XT.455 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 12/06/1996
XT.456 Nguyễn Hà Sơn Nam 08/02/1996
XT.457 Phạm Thị Lý Nữ 01/07/1996
XT.458 Nguyễn Hữu Ngọc Nam 27/07/1996
XT.459 Đoàn Thanh Nhung Nữ 28/04/1996
XT.460 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 20/08/1996
XT.461 Phùng Đức Chính Nam 16/09/1995
XT.462 Nguyễn Hoàng Nam Nam 25/08/1996
XT.463 Nguyễn Mai Linh Nữ 15/09/1996
XT.464 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 22/09/1996
XT.465 Vũ Ngọc Lan Hương Nữ 27/09/1995
XT.466 Vũ Thị Hồng Anh Nữ 18/09/1996
XT.467 Hồ Xuân Tới Nam 02/05/1996
XT.468 Phạm Minh Hiếu Nam 11/04/1996
XT.469 Trần Hải Đăng Nam 02/12/1996
XT.470 Nguyễn Hải Yến Nữ 17/10/1996
XT.471 Diệp Huyền Nga Nữ 05/12/1996
XT.472 Nguyễn Mạnh Cường Nam 26/01/1996
XT.473 Nguyễn Quang Cảnh Nam 13/05/1996
XT.474 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 08/10/1996
XT.475 Vũ Thị Xuyến Nữ 20/10/1996
XT.476 Nguyễn Thị Thúy Nữ 07/06/1996
XT.477 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/08/1996
XT.478 Lê Thị Minh Nữ 02/08/1996
XT.479 Phạm Thương Huyền Nữ 06/06/1996
XT.480 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 03/10/1996
XT.481 Nguyễn Minh Hiền Nữ 28/09/1996
XT.482 Nguyễn Thị Yến Nữ 28/09/1996
XT.483 Nông Thị Hồng Hải Nữ 26/07/1995
XT.484 Phạm Ngọc Quang Nam 29/09/1996
XT.485 Đỗ Thị Diệu Nữ 19/08/1994
XT.486 Nguyễn Ngọc Quý Nam 22/11/1993
XT.487 Nguyễn Thị Lý Nữ 02/09/1996
XT.488 Nguyễn Minh Thọ Nam 23/11/1996
XT.489 Dương Thị Diệu Linh Nữ 14/02/1996
XT.490 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 08/06/1996
XT.491 Trịnh Tùng Lâm Nam 01/02/1996
XT.492 Nguyễn Gia Sơn Nam 20/10/1996
XT.493 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 27/12/1996
XT.494 Vũ Ngọc Anh Nữ 08/09/1996
XT.495 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 14/01/1996
XT.496 Vũ Quang Huy Nam 29/09/1996
XT.497 Kim Thị Hằng Nữ 27/07/1996
XT.498 Phạm Thị Mai Anh Nữ 26/02/1996
XT.499 Đặng Thị Tuyết Oanh Nữ 26/10/1996
XT.500 Nguyễn Thị Hoa Nữ 21/06/1996
XT.501 Nguyễn Thùy Trang Nữ 22/01/1996
XT.502 Đinh Tô Ny Nam 13/09/1995
XT.503 Nguyễn Thị Hằng Nữ 27/09/1996
XT.504 Trần Đình Thắng Nam 22/01/1994
XT.505 Nguyễn Quốc Việt Nam 09/03/1996
XT.506 Trần Thanh Hường Nữ 10/04/1996
XT.507 Nguyễn Hà Anh Nữ 12/11/1996
XT.508 Trịnh Trường Giang Nam 16/07/1996
XT.509 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10/10/1995
XT.510 Trịnh Thị Linh Nữ 18/09/1995
XT.511 Hoàng Hải Yến Nữ 10/12/1996
XT.512 Đặng Thị Tươi Nữ 08/01/1996
XT.513 Cao Thị Thu Hương Nữ 24/02/1996
XT.514 Trần Thanh Hằng Nữ 10/01/1995
XT.515 Đỗ Anh Tú Nam 27/04/1991
XT.516 Nguyễn Tuấn Phong Nam 01/09/1995
XT.517 Hồ Thị Lan Nữ 21/11/1996
XT.518 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 04/03/1996
XT.519 Nông Thị Sao Mai Nữ 12/09/1996

 

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
LT.001 Đỗ Thị Luận Nữ 15/05/1992
LT.002 Lê Quang Thắng Nam 12/10/1992
LT.003 Nguyễn Thị Hằng Hải Nữ 10/12/1993
LT.004 Nguyễn Thị Trà My Nữ 05/09/1993
LT.005 Cao Văn Định Nam 10/01/1992
LT.006 Hoàng Kim Tuấn Anh Nam 22/05/1993
LT.007 Nguyễn Hải Thiện Nam 19/05/1991
LT.008 Vũ Ngọc Anh Nam 20/01/1992
LT.009 Lỗ Bá Đại An Nam 30/04/1992
LT.010 Trương Huy Đạt Nam 18/07/1992
LT.011 Nguyễn Tiến Dũng Nam 24/09/1992
LT.012 Bùi Thị Hà Ly Nữ 13/05/1992
LT.013 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 23/10/1992
LT.014 Phạm Thị Nguyên Hương Nữ 16/09/1993
LT.015 Vũ Anh Tuấn Nam 18/09/1989
LT.016 Trần Viết Toàn Nam 20/11/1992
LT.017 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ 20/05/1993
LT.018  Nguyễn Hải Nam Nam 04/09/2014
LT.019 Nguyễn Thế Quang Nam 02/01/1993
LT.020 Bùi Hồng Hạnh Nữ 20/02/1991
LT.021 Lê Thị Phượng Nữ 28/02/1991
LT.022 Nguyễn Ngọc Dũng Nam 08/09/1988
LT.023 Trịnh Thị Kim Tuyến Nữ 18/03/1992
LT.024 Dương Thị Hằng Nữ 20/07/1992
LT.025 Mai Thị Mỹ Bình Nữ 16/08/1992
LT.026 Nguyễn Thị Hồng Tình Nữ 04/07/1993
LT.027 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 28/12/1990
LT.028 Lê Thị Phương Dung Nữ 16/02/1992
LT.029 Đỗ Thế Hùng Nam 03/05/1993
LT.030 Lương Thị Thùy Linh Nữ 07/03/1993
LT.031 Đỗ Thành Đạt Nam 26/08/1992
LT.033 Lê Mạnh Cường Nam 01/09/1992
LT.034 Cao Văn Sáng Nam 19/11/1992
LT.035 Kiều Thị Thanh Mai Nữ 18/12/1991
LT.036 Đinh Thị Bích Phượng Nữ 20/09/1992
LT.037 Đỗ Văn Thắng Nam 26/09/1992
LT.038 Phùng Thị Thanh Hương Nữ 14/02/1992
LT.039 Trịnh Xuân Nam Nam 26/09/1992
LT.040 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 02/10/1993
LT.041 Lương Trung Hiếu Nam 20/08/1993
LT.042 Nguyễn Thị Hiền Thương Nữ 17/11/1992
LT.043 Nguyễn Sơn Hải Nam 18/11/1992
LT.044 Nguyễn Thị Dung Nữ 29/10/1993
LT.045 Nguyễn Thị Đào Nữ 06/01/1991
LT.046 Lê Thị Hiền Nữ 10/10/1993
LT.047 Nguyễn Thị May Nữ 26/06/1993
LT.048 Nghiêm Thị Thủy Nữ 14/09/1993
LT.049 Nguyễn Thu Hằng Nữ 22/10/1993
LT.050 Nguyễn Thị Mai Nữ 13/08/1993
LT.051 Đặng Thanh Thủy Nữ 10/01/1992
LT.052 Hoàng Thị Thúy Nữ 20/06/1992
LT.053 Nguyễn Thị Định Nữ 18/04/1993
LT.054 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 15/11/1993
LT.055 Quách Thị Thúy Nữ 01/08/1993
LT.056 Nguyễn Thị Huyền Nữ 23/09/1993
LT.057 Bùi Vinh Quang Nam 29/05/1993
LT.058 Lưu Thị Thủy Nữ 27/08/1991
LT.059 Nguyễn Minh Hiền Nữ 15/12/1993
LT.060 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 27/09/1992
LT.061 Nguyễn Kim Thanh Nữ 30/11/1991
LT.062 Hà Thị Nga Nữ 02/07/1992
LT.063 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 28/07/1991
LT.064 Nguyễn Thanh Loan Nữ 26/08/1992
LT.065 Phạm Thị Tuyết Nữ 18/03/1993
LT.066 Nguyễn Thị Bùi Nữ 11/09/1992
LT.067 Trần Thị Tố Uyên Nữ 24/02/1993
LT.068 Tô Thị Hoa Nữ 05/11/1993
LT.069 Lê Thùy Linh Nữ 03/12/1991
LT.070 Nguyễn Quang Quỳnh Nam 19/07/1991
LT.071 Phạm Công Sơn Nam 01/11/1992
LT.072 Đỗ Thị Lan Hương Nữ 22/08/1992
LT.073 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 05/05/1993
LT.074 Lê Thùy Linh Nữ 22/12/1992
LT.075 Trần Thị Ngọc Nữ 21/12/1993
LT.076 Nguyễn Quang Huy Nam 16/11/1993
LT.077 Lâm Thị Ánh Tuyết Nữ 07/05/1993
LT.078 Ngô Thị Thái Nữ 23/04/1992
LT.079 Lê Thị Tuân Nữ 08/03/1993
LT.080 Đỗ Thị Minh Ngọc Nữ 16/07/1991
LT.081 Nguyễn Thị Trang Nữ 18/06/1993
LT.082 Nguyễn Thị Hoa Nữ 29/08/1992
LT.083 Nguyễn Bình Minh Nam 04/10/1993
LT.084 Nguyễn Thị Thùy Nữ 04/05/1993
LT.085 Nguyễn Văn Thắng Nam 10/01/1992
LT.086 Nguyễn Đình Anh Nam 16/01/1993
LT.087 Kiều Thị Lương Nữ 04/03/1993
LT.088 Lê Kim Phượng Nữ 17/01/1992
LT.089 Phạm Văn Sơn Nam 24/05/1993
LT.090 Đỗ Sao Mai Nữ 08/10/1993
LT.091 Nguyễn Quốc Tú Nam 11/04/1992
LT.092 Hoàng Thị Hậu Nữ 16/11/1993
LT.093 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 07/08/1993
LT.094 Trần Thị Hồng Định Nữ 29/07/1984
LT.095 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 18/03/1993
LT.096 Nguyễn Thị Như Hiên Nữ 07/12/1993
LT.097 Bế Văn Ngọc Nam 04/05/1990
LT.098 Đặng Thế Dũng Nam 28/06/1993
LT.099 Trương Thị Minh Hằng Nữ 14/04/1993
LT.100 Nguyễn Ngọc Tân Nam 30/10/1993
LT.101 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 12/02/1993

 

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh
1 Trần Phan Anh Nam 23/07/1996
2 Nguyễn Vũ Minh Nam 14/04/1996
3 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/06/1995
4 Nguyễn Trọng Quý Nam 24/08/1995
5 Quàng Thị Oanh Nữ 15/10/1996
6 Nguyễn Nghĩa Hiệp Nam 15/09/1994
7 Tô Hồng Quân Nam 06/05/1995
8 Lê Phương Thảo Nữ 15/11/1996
9 Trần Thị Hải Nữ 18/05/1994
10 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 30/12/1996
11 Hoàng An Linh Nữ 8/12/1996
12 Tạ Thị Yến Nữ 30/04/1996
13 Lê Đình Hoàng Nam 23/10/1996
14 Hoàng Mỹ Hạnh Nữ 22/04/1994
15 Nguyễn Thị Trang Nữ 10/11/1996
16 Trần Ngọc Huyền Trang Nữ 20/11/1996
17 Lê Hồ Sơn Nam 19/07/1996
18 Nguyễn Thị Nga Nữ 14/12/1996
19 Ngô Thị Thu Hà Nữ 21/11/1996
20 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 11/12/1995
21 Nguyễn Văn Hội Nam 17/11/1996
22 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/01/1996
23 Hồ Thị Tú Nữ 12/03/1996
24 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/04/1996
25 Nguyễn Thùy Linh Nữ 06/09/1996
26 Trần Thị Nhung Nữ 17/11/1995

 

....